e-Denetleme Nedir?

e-Denetleme e-Defter'de oluşan Yevmiye Defteri'nde ve Büyük Defter'de yer alan rapor dosyalarının mali müşavir gözüyle GİB standartlarına, hem teknik hem de içerik olarak uygunluğunu kontrol eden elektronik denetlemedir. 

 e-Denetleme Aşamaları Nelerdir?

 Denetleme işletmelerin mali tablolarının hukuka uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğini kontrol edilmesidir. Yevmiye defteri ve büyük defter olarak bilinen mali tablolar, işletmenin ticari faaliyetlerine dayalı olarak ortaya çıkar.​

Ticari faaliyetlere vergi borçları, diğer firmalar ile yapılan alım- satım gibi işlemler dahildir. Bu sebeple de hem devlete hem de kişilere karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülükler doğar. Bu yükümlülüklerin kayıtlı olduğu defterler veya kayıtlar belli aralıklar ile denetçiler tarafından kontrol edilir.​

e-Denetleme uygulaması işletmelere elektronik ortamda denetim kolaylığı sunar. İnsan eliyle hazırlanan mali tablolarda ortaya çıkabilen hatalar bu uygulamayla ortadan kalkar. Bu sayede sonradan meydana gelebilecek sorunlara karşı önlemler alınabilir. e-Denetleme aşamaları elektronik olmayan ortamda gerçekleştirilen denetleme aşamaları gibi gerçekleşir.​

e-Denetleme Aşamaları​

​e-Denetim aşamalarında yer alan basamaklara uyarak denetçi, denetimi gerçekleştirir. e-Denetleme aşamaları üç başlık altında toplanabilir. Denetim müşterinin seçimi ve işin kabul edilmesi ile başlar. Bu aşama gerekli bilgilerin toplanması, bir önceki denetçi ile görüşme, denetim anlaşması mektubu ve denetim sözleşmesinin imzalanması basamaklarından oluşur.

İlk aşama denetimin planlanmasını içerir. İşletmeyi tanıma amacıyla yürütülen faaliyetler ile ilgili bilgi toplama, denetim programının hazırlanması ve çalışma programının hazırlanması yapılır.​

Ardından denetim programının yürütülmesi ile devam edilir. Bu aşamada iç kontrol sistemi incelenmesi ve değerlendirilmesi, değişim gerekiyorsa programda gerekli değişimlerin yapılması, hesap bakiyelerinin doğruluğunun araştırılması ve toplanan kanıtları denetleme işlemleri yapılır.​

Son e-Denetleme aşamasında ise denetimin tamamlanması ve bulguların raporlanması gerçekleştirilir. Mali tabloların dürüstlüğü incelenir. İnceleme sonucunda elde edilen yargılardan yola çıkılarak rapor hazırlanır. Bu aşama ile e-Denetleme aşamaları tamamlanır.​
​e-Denetleme Sağlıklı Gözlemler İle Hataları Önler

Denetleme sürecinde istemeden de olsa göz kaçırılan detaylardan dolayı insan hatalarına rastlanabiliyor. e-Denetleme uygulaması mantıklı ve sağlıklı gözlemler ile bu etkiyi ortadan kaldırır. Hataların önüne geçmesi, ortaya çıkabilecek maliyetlerin de önünü kesmiş olur. e-Defter sisteminde kayıtlı yevmiye defterinde ve büyük defterde yer alan veriler üzerinden raporlar hazırlar.​

e-Denetleme Mali Müşavir Gözüyle Yapılıyor​

 ​e-Denetleme aşamalarının elektronik ortam üzerinden tamamlanması işletmeler için daha kolay oluyor.

Güncel Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarının takip edilmesi, verilerin kaydedilmesi ve kolayca erişime açık olması, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlaması gibi kolaylıklar sunuyor.

e-Denetleme aşamaları mali müşavir gözü ile mantıklı gözlemler ile ilerliyor.

Son aşama olan raporların hazırlanmasını neredeyse hatasız tamamlıyor.

Daha birçok avantajı ile e-Denetleme uygulaması işletmelerin denetim sürecinin başarıyla sürdürüyor.​

​e-Denetleme Zaman Ve Maliyet Tasarrufu Sunuyor

​Denetleme denetçiler tarafından işletmelerin mali tabloları ile ilgili rapor hazırlanmasıdır. İşletmelerin devlete ve diğer kişilere karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini teşvik edici bir düzenlemedir. Büyük defter ve yevmiye defteri adları ile bilinen mali tablolara kaydedilen ticari faaliyetlerin genel incelemesi yapılır.

Denetleme süreci denetçiler tarafından defter üzerinden yapıldığı gibi, elektronik ortamda da yapılabiliyor. e-Denetleme adıyla geçen bu uygulama işletmelere zaman ve maliyet açısından kazanımlar sunuyor. Bütün verileri kaydeden ve erişim imkanı sunan, kağıt işlemlerini ortadan kaldıran ve Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uyumlu olan yapısı ile dikkat çekiyor.​

e-Denetleme süreci boyunca aşamalar adım adım takip edilerek, kontrol altında tutulabilir. Sunduğu çözümler ile işletmelerin iş yükünü bir miktar azaltabilecek bir uygulama rolünü üstleniyor.​

 

E-bültenimize kayıt olmadınız mı?

Son gelişmelerden ve sıcak fırsatlardan yararlanmak için e-bültenimize abone olun.