e-Kayıt Saklama Nedir?

E-Kayıt Saklama Çözümü, belirlenmiş konuların kayıtlarının dijital ortamda oluşturulmasını, saklanmasını ve raporlanmasını sağlayan bir çözümdür. Kayıt Saklama Gereksinimleri, 431 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği, 29 Aralık 2013 tarihli ve 28866 no’lu Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bazı mükelleflere yönelik olmak üzere genel tebliğin yürürlük tarihi 01 Ocak 2015’dir.
Foriba’nın e-Kayıt Saklama Çözümü ile tebliğde yer alan raporların oluşturulmasıyla ilgili yükümlülükler, gelişen teknolojiye uygun, değişmez bir biçimde olur ve kaynaklar koruma altında olur.

e-Kayıt Saklama Avantajları

Çevre Dostudur

Tüm işlemleri dijital ortama taşıyarak, ağaçların kesilimini azaltan e-Kayıt Saklama çözümü, doğayı korur.

Hızlı ve Kolay bir Çözümdür

Kayıt Saklama Raporlarınız bulut ortamında sakanır ve zaman mekan fark etmeden raporlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Tek Formatta Çözüm

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standart ve formatlara uygun hazırlanmakta olan e-Kayıt Saklama Raporları sayesinde özel veya kamu firmalarıyla tüm bilgi alışverişini rahat ve uyumlu bir biçimde gerçekleştirebilirsiniz.

Özelikleri

  • Gelir İdaresi Başkanlığı standartlarına uygun olarak e-kayıt dosyalarınız hazırlanır.
  • e-Kayıt Saklama Çözümünde tebliğe uygun , Antrepo ve Transit Ticaret Raporları ve Alış, Satış, İhracat, İthalat, Üretim Girdi/Çıktı envanterleri (Açılış/Kapanış), bulunmaktadır.
  • Foriba’nın e-Kayıt Saklama Sistemine bütün sistemlerden veri alınabilmektedir. Sisteme alınan veriler ham halleriyle saklanmaktadır.
  • Foriba’nın e-Kayıt Saklama Sistemine bütün sistemlerden veri alınabilmektedir. Sisteme alınan veriler ham halleriyle saklanmaktadır.
  • Daha önce oluşturulmuş e-Kayıt Saklama Raporları üzerinde yapılmak istenilen değişikliklerin,yapacak kişinin yetkisine bağlı olarak yapılması mümkündür.
  • Tebliğlerde gerçekleşen değişikliklerle sistem güncellenmekte ve tebliğlere uygun hale gelmektedir.
  • Uluslararası standartlardaki XBRL teknolojisi ile raporlama yapılabilir.

E-bültenimize kayıt olmadınız mı?

Son gelişmelerden ve sıcak fırsatlardan yararlanmak için e-bültenimize abone olun.