Foriba Destek

FORİBA DESTEK HİZMETLERİ

Sovos / Foriba Yetkili Çözüm Ortagı ERC Soft

0 ( 850 ) 304 46 92 no lu telefondan tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz.

 • Ankara merkezli olarak tüm Sovos / Foriba müşterilerine destek hizmeti sağlıyoruz.
 • E-Ticaret için Ürün ve sipariş entegrasyonu sayesinde 2 saniyede E-Fatura ve E-Arşiv oluşturabilirsiniz.
 • Kendi e-ticaret sitenizi foriba portala entegre ediyoruz
 • Foriba ile APİ bağlantısı desteği veriyoruz
 • Eski dillerde yazılmış programlardan veri aktarım desteği(Delphi vs)
 • Başvuru işlemleri
 • E-ftura başvurusu ( GİB )
 • Mali Mühür Başvurusu ( TÜBİTAK )
 • Portal eğitimleri
 • Uzak masa üstü bağlantı ile destek veriyoruz.
 • Muhasebe Programından fatura aktarımı
 • Adaptör programımız ile eskiden nasıl kağıt fatura kesiliyorsa aynı mantıkla işlem yapabilirsiniz. Portal’a direk aktarım
 • E-Fatura tasarım desteği veriyoruz.
 • Logo eklenmesi
 • Banka Bilgilerinizin eklenmesi

 • Foriba Destek Hizmetlerimiz

  • Foriba Portal Desteği
  • Foriba Api Desteği
  • Foriba E-Fatura Desteği
  • Foriba E-Arşiv Desteği

  Kimler E-Fatura kullanmak zorundadır?

  GİB tarafından yayınlanan tebliğlerde; 

  •        5015 sayılı petrol kanununu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile 2011 takvim yılında 25 Milyon TL ve üzerinde cirosu olup bunlardan mal alan mükellefler,
  •        Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki (tütün mamulleri, alkollü ve gazlı içecekler) malları imal, inşa veya ithal eden firmalar ile 2011 yıl sonu itibariyle 10 Milyon TL ve üzerinde cirosu olup bunlardan alım yapan firmalar
  e-fatura uygulamasını zorunlu olarak kullanacaklardır. GİB’in yayınlayacağı yeni tebliğlerle kapsamdaki mükellef sayısı artacaktır.

  Mali mühür nedir?

  Vergi Usul Kanunun 242. Maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılmıştır. Mali Mühür, 397 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği çerçevesinde Başkanlık için TÜBİTAK bünyesindeki Kamu Sertifikasyon Merkezi (yetkili tek kuruluş) tarafından üretilmektedir.
  Elektronik Mali Mühür sertifikaları, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmeler tarafından elektronik belge olarak oluşturulacak e-fatura, e-defter ve diğer yasal belgelerin;
  •        Bütünlüğünün, kaynağının ve içeriğinin garanti altına alınması, 
  •        Elektronik ortamda muhataplarına iletilmesi ve elektronik ortamda saklanması sırasında güvenliğinin ve gizliliğinin sağlanması amacıyla tasarlanmıştır.
  e-Fatura uygulamasını kullanmak için Mali Mühür temini zorunludur. Mali mühür elektronik bir belgedir ve bir USB cihaz içerisinde KAMU SM tarafından sahibine teslim edilmektedir. 
  Mali Mühür, e-Fatura uygulamasına başvuru sırasında temin edilmekte olup, mükellef birden fazla lokalden e-Fatura uygulamasını kullanmak istediğinde mükellefin aynı mali mührüne sahip ek USB cihazlar ilave olarak KamuSM’den temin edilebilmektedir.
  Mali Mühürle ilgili detaylı bilgilere http://mm.kamusm.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

  E-FATURA PORTAL NEDİR ?

  E-Fatura uygulamasını kullanmak için yeterli alt yapıya sahip olmayan kullanıcıların uygulamadan yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla geliştirilen ve e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran bir web uygulamasıdır.

  İmzager uygulamasının ve manuel imzacının mali mühür için path hatası vermesinin nedeni nedir?

  Path hatası vermesinin nedeni imzager dosyasının okunamamasıdır. Dosya dizininde ya da pc isminde karakter hatası mevcut ise imzagerde hata alınmaktadır. Eğer Mac bir bilgisayar ise imzasız dosyalar masaüstü yerine c klasörüne atılmalıdır.

  Zarf nedir?

  e-Fatura uygulamasında gönderilen tüm UBL fatura, uygulama ve sistem yanıtları, zarf denilen bir taşıyıcı elektronik belge içerisinde sistemler arasında taşınmaktadır. Tüm zarflarda gönderici-alıcı bilgilerinin (VKN-TCKN ve etiketler) yanında zarfın tanımlayıcı numarası (UUID-Universal Unique Identifier) ve oluşturulma zamanı gibi bilgiler bulunmaktadır.

  Sistem yanıtı nedir?

  Gönderilen fatura ya da uygulama yanıtı içeren zarflara, GİB ve alıcı sistemler tarafından gönderilen ve zarfın o sistemdeki işlem durumunu koduyla birlikte taşıyan e-Fatura uygulamasına özel sistemsel mesajlardır. Bir fatura ya da uygulama yanıtının GİB’den geçip son kullanıcı tarafından başarıyla alındığı bilgisi bu belgelerle gönderici sistemine aktarılır.

  E-FATURA VE E-ARŞİV DESTEĞİ

  Foriba E-fatura desteği ile işleriniz daha kolay. Foriba'da E-fatura desteğinde birden fazla senaryoda destek sunacak en iyi adrestesiniz.

  E-Faturada kaç senaryo bulunmaktadır? 

  Temel,Ticari, İhracat ve Yolcu Beraber olmak üzere dört adet e-Fatura bulunmaktadır. Mükellefler birbirlerine e-Fatura sistemi üzerinden Temel ya da Ticari fatura gönderebilirler. Ticari faturalara, temel faturalardan farklı olarak, alıcı tarafından yine e-Fatura uygulaması üzerinden KABUL ya da RED cevapları gönderilebilir. Temel faturalara ise e-Fatura uygulaması üzerinden cevap verilememektedir. Taraflar aralarında anlaşarak birbirlerine hangi türde fatura düzenleyeceklerini serbestçe belirleyebilirler. ihracat işlemleri için İhracat ve Yolcu beraber fatura türleri oluşturulmuştur, bu faturalar GTB'ye iletilmekte olup GTB'den KABUL veya RED cevabı alınmaktadır.

  E-ARŞİV FATURA DESTEĞİ

  Foriba E-arşiv desteği sağlamakta. E-Fatura ve E-Arşiv fatura farklı özel entegratörler aracılığı ile kullanılabilir.

  FORİBA APİ DESTEĞİ

  Web servis yöntemi ile uygulama yanıtları müşteri sistemine nasıl alınabilir?

  Müşteri kendisine gelen  uygulama yanıtlarını sistemine almak için ilk olarak getUBLList servisini max 1 günlük tarih aralığı parametresi ile çağırmalı ve uygulama yanıtı UUID bilgilerini almalıdır. İkinci adımda ise almış olduğu uygulama yanıtı UUID' lerini getUBL servisinin request parametresinde kullanarak, uygulama yanıtlarının datalarını sistemine almalıdır. Uygulama yanıtı UBL'i içerisinde tag'i altındaki alanında bulunan UUID bilgisi uygulama yanıtının hangi faturaya geldiği bilgisini vermektedir.

  E-Fatura' nın doğrudan durumunun sorgulanabileceği bir web servis metodu var mıdır?

  Doğrudan e-Fatura durumunun sorgulanabileceği bir web servis metodu bulunmamaktadır. GİB sisteminde de olduğu gibi zarfın durumları sorgulanabilir ve zarfın statüsüne göre hareket edillebilir. Zarf durumlarının sorgulanması ile ilgili detaylı bilgi, https://api.fitbulut.com/docs/ adresinde "Foriba Bulut e-Fatura Müşteri WS API v2.0" dokümanında bulunmaktadır.

  Web serviste fatura, uygulama yanıtı veya sistem yanıtı sorgulamaları nasıl yapılır?

  Fatura,uygulama yanıtı veya sistem yanıtı sorgulamaları tarih aralığı veya UUID ile yapılabilmektedir. Tarih aralığıyla sorgulama yapılacak ise FromDate ve ToDate parametreleri aramanın başlangıç-bitiş tarihleri olarak kullanılır ve belgelerin Foriba Bulut e-Fatura veritabanına kayıt tarihine göre arama yapılır. Bu tarih, gönderilen belgelerin sistemde oluşma tarihleri, gelen belgelerin ise GİB’ den alınma ve işlenme tarihleridir. FromDate ve ToDate tarihleri arasında maksimum 1 günlük süre bulunmalıdır, bu sayede 1 günlük belge UUID listeleri tek seferde alınabilir. UUID ile sorgulama yapılacak ise en fazla 20 UUID kullanılabilir. Fatura, uygulama yanıtı ve sistem yanıtı sorgulamalarının zarflı olarak tarih aralığı formatı ile sorgulama yapılması tavsiye edilmektedir.

  Web serviste fatura, uygulama yanıtı veya sistem yanıtı sorgulamaları nasıl yapılır?

  Fatura,uygulama yanıtı veya sistem yanıtı sorgulamaları tarih aralığı veya UUID ile yapılabilmektedir. Tarih aralığıyla sorgulama yapılacak ise FromDate ve ToDate parametreleri aramanın başlangıç-bitiş tarihleri olarak kullanılır ve belgelerin Foriba Bulut e-Fatura veritabanına kayıt tarihine göre arama yapılır. Bu tarih, gönderilen belgelerin sistemde oluşma tarihleri, gelen belgelerin ise GİB’ den alınma ve işlenme tarihleridir. FromDate ve ToDate tarihleri arasında maksimum 1 günlük süre bulunmalıdır, bu sayede 1 günlük belge UUID listeleri tek seferde alınabilir. UUID ile sorgulama yapılacak ise en fazla 20 UUID kullanılabilir. Fatura, uygulama yanıtı ve sistem yanıtı sorgulamalarının zarflı olarak tarih aralığı formatı ile sorgulama yapılması tavsiye edilmektedir.

  e-Fatura' nın doğrudan durumunun sorgulanabileceği bir web servis metodu var mıdır?

  Doğrudan e-Fatura durumunun sorgulanabileceği bir web servis metodu bulunmamaktadır. GİB sisteminde de olduğu gibi zarfın durumları sorgulanabilir ve zarfın statüsüne göre hareket edillebilir. Zarf durumlarının sorgulanması ile ilgili detaylı bilgi, https://api.fitbulut.com/docs/ adresinde "Foriba Bulut e-Fatura Müşteri WS API v2.0" dokümanında bulunmaktadır.

E-bültenimize kayıt olmadınız mı?

Son gelişmelerden ve sıcak fırsatlardan yararlanmak için e-bültenimize abone olun.